صفر تا صد طراحی جواهر به کمک کلایو

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
آموزشهای ویدئویی
درس اول کلایو ___85.6 مگابایت
ویدئو

درس دوم کلایو ___190.8 مگابایت
ویدئو

درس سوم کلایو___ 206.3 مگابایت
ویدئو

درس چهارم کلایو___ 135.8 مگابایت
ویدئو

درس پنجم کلایو___ 196.8 مگابایت
ویدئو

درس ششم کلایو___ 196.8 مگابایت
ویدئو

طراحی انگشتر 6 شاخه --- 163 مگا بایت
ویدئو

تمرین و اجرای پروژه
جلسه اول کارگاه تمرین کلایو ___152.9 مگابایت
ویدئو

فایل زیپ تمرین جلسه دوم / قسمت اول/ 150 مگابایت
فایل

فایل زیپ تمرین جلسه دوم / قسمت دوم/ 150 مگابایت
فایل

فایل زیپ تمرین جلسه دوم / قسمت سوم/ 150 مگابایت
فایل

فایل زیپ تمرین جلسه دوم / قسمت چهارم/ 150 مگابایت
فایل

فایل زیپ تمرین جلسه دوم / قسمت پنجم/ 60 مگابایت
فایل

جلسه سوم کارگاه تمرین کلایو___ 421.7 مگابایت
ویدئو

جلسه چهارم کارگاه تمرین کلایو ___106.0 مگابایت
ویدئو

جلسه پنجم کارگاه تمرین کلایو___ 317.7 مگابایت
ویدئو

دانلود پلاگین کلایو و آموزش نصب نرم افزار
نرم افزار قفل شکسته سالم پلاگین کلایو
فایل

آموزش نصب کلایو و نرم افزار های پیش نیاز ___29.9 مگا بایت
ویدئو

error: Content is protected !!