×

شرایط خرید دوره

در حال ضبط دوره های آموزشی طراحی جواهر هستیم و به مرور زمان قایلهای اماده را آپلود خواهیم کرد .

شرایط دانلود آموزشها پس از انتشار فیلمهای اموزشی و قبل از شروع پروسه فروش در همین صفحه درج خواهد شد.

error: Content is protected !!