قبل
بعدی

لطفا توجه بفرمائید :

به دلیل درخواست های مکرر آن دسته از عزیزانی که دوره راینو گلد مقدماتی را قبلا گذرانده اند و نیاز به خرید دوره راینوگلد پیشرفته ( به تنهایی ) دارند ، ایندو بسته از هم تفکیک شده و جدا جدا به فروش می رسند.

قیمت دوره راینو گلد پیشرفته، هم اکنون فقط 2 میلیون تومان میباشد که نسبت به سایر دوره های موجوددر کشور کاملتر و  ارزانترین است.