راهنمای خرید محصولات آموزشی

جهت خرید محصولات دقیقا مثل سایر فروشگاههای اینترنتی خرید انجام دهید .

ایتدا می بایست با   مشخصات واقعی و پست الکترونیکی فعال ثبت نام کنید

پس از ورود به سایت و پرداخت موفقیت آمیز هزینه محصول ؛ در صفحه کاربری شما لینکهای دانلود ظاهر میشود .

همچنین یک نسخه از لینک دانلود به پست الکترونیکی شما ارسال میشود .ازینرو حتما پست الکترونیکی را درست تایپ بفرمائید.